БАҚЫЛАУ ІС-ШАРАЛАРЫНЫҢ НӘТИЖЕЛЕРІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ


                             
Сайрам ауданының жергілікті атқарушы органдарында 2017 жылдың 6 айында мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің сапасын ішкі бақылау бойынша ақпарат
                             
                             
Р/р №  Атқарылып жатқан шаралар 1-тоқсан     2-тоқсан     3-тоқсан     4-тоқсан     Барлығы
                             
    Қаңтар Ақпан Наурыз Сәуір Мамыр Маусым Шілде Тамыз Қыркүйек Қазан Қараша Желтоқсан  
1. Бақылау іс-шараларының нәтижелері туралы ақпарат
1. Жүргізілген бақылау іс-шараларының саны, барлығы, оның ішінде  2 2 2 2 2 2     0 0 0 0 12
1.1. бақылау іс-шараларының бекітілген жылдық жоспарына сәйкес  2 2 2 2 2 2              
1.2. мемлекеттік қызметтер көрсету сапасы мониторингінің нәтижелері бойынша                          
2. Бақылау іс-шаралары объектілерінің саны, барлығы, оның ішінде 2 4 6 2 6 2     0 0 0 0 22
2.1. жергілікті атқарушы органдардың саны саны 2 2 2 2 2 2             12
2.2. ведомстволық бағыныстағы ұйымдардың саны   2 4 0 4               10
2.3. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік қызметтерді көрсететін жеке тұлғалардың саны                          
2.4. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік қызметтерді көрсететін заңды тұлғалардың (мемлекеттік органдар немесе ведомстволық бағыныстағы ұйымдар болып табылмайтын) саны                           
3. Анықталған бұзушылықтардың саны, барлығы, оның ішінде: 9 6 5 11 10 4     0 0 0 0 45
3.1. Мемлекеттік қызметтерді көрсету мерзімінің бұзылу фактілері       1 1               2
3.2. мемлекеттік көрсетілетін қызметтің бекітілген стандартында көзделген құжаттардың толық топтамасы болмаған кезде мемлекеттік қызметті көрсету фактілері       1 1               2
3.3. Қазақстан Республикасының заңдарында көзделмеген негіздер бойынша мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту фактілері                          
3.4. мемлекеттік көрсетілетін қызметтің бекітілген стандартында көзделмеген құжаттарды талап ету фактілері       3 1               4
3.5. мемлекеттік көрсетілетін қызметтер саласындағы заңнаманың өзге де талаптарының бұзылу фактілері  9 6 5 6 7 4             37
4. Қорытындысы бойынша көрсетілетін қызметті алушылардың бұзылған құқықтарын қалпына келтіру бойынша шаралар қабылданған бұзушылықтардың саны                         0
5. Мемлекеттік қызметті алу кезінде бұзылған құқықтары қалпына келтірілген адамдардың саны                         0
6. Бақылау іс-шаралары барысында шағымдарды қарау мерзімдерінің бұзылуының саны                           0
7 Бақылау іс-шараларының қорытындысы бойынша қабылданған тәртіптік жазалардың саны, барлығы, олардың ішінде: 0 4 3 1 3 3     0 0 0 0 14
7.1. ескерту   3 3 1 3 3             13
7.2. сөгіс   1                     1
7.3. қатаң сөгіс                         1
7.4. қызметке толық сәйкес еместігі туралы ескерту                          
7.5. лауазымды төмендету                          
7.6. атқаратын лауазымынан босату                          
8. Тәртіптік жауапкершілікке тартылған адамдардың саны, барлығы, олардың ішінде: 0 4 3 1 3 3     0 0 0 0 14
8.1. жергілікті атқарушы органдарының қызметкерлері   3 1   2 1              
8.2. ведомствоға бағынысты ұйымдардың  қызметкерлері   1 2 1 1 2              
8.3. өзге адамдар                          
9. Бақылау іс-шараларының қорытындысы бойынша әзірленген ұсыныстардың саны, барлығы, олардың ішінде: 1 3 0 3 2 1     0 0 0 0 10
9.1. орындалған   4   3 1                
9.2. орындалмаған                          
2. Мемлекеттік қызмет көрсету сапасы мониторингінің нәтижелері туралы ақпарат
10. Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тізіліміндегі мемлекеттік көрсетілетін қызмет түрлерінің жалпы саны, барлығы, оның ішінде  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің атауы                          
10.1. Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тізіліміне есептік кезеңде енгізілген, оның ішінде қызметтердің түрлері бойынша                          
  Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің атауы                          
11. Мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің бекітілген регламенттерінің жалпы саны                          
                             
  Сайрам ауданы әкімінің кеңесшісі                      И.Марин     Сайрам ауданы, Ақсу ауылы, Жібек-жолы даңғылы, 95            
                             
  Сайрам ауданы әкімі аппараты Ақпараттандыру және мемлекеттік көрсетілетін қызметтер мониторингі бөлімінің  бас инспекторы                       Б.Ералиев     Тел.: 22-725            
                             

 


 

ЖАРИЯЛАНҒАН: 
02.08.2016 - 18:30:16
ЖАҢАРТЫЛҒАНЫ: 
22.09.2017 - 18:30:16