Мемлекеттік мекеменің ережесі, міндеті

ЖАРИЯЛАНҒАН: 
20.01.2015-10:34:00
ЖАҢАРТЫЛҒАНЫ: 
17.02.2017-10:34:00